Ocena brak

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM FORMALNEJ A CO POD POJĘCIEM MATERIALNEJ DEFINICJI PRZESTĘPSTWA?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Przestępstwo materialne – charakteryzuje się tym, iż do jego znamion należy spowodowanie określonego w ustawie skutku np. uszkodzenie cudzej rzeczy, uszkodzenie ciała. Oznacza to, że dopóki określony w ustawie skutek nie zostanie spowodowany możemy mówić jedynie o usiłowaniu a nie dokonaniu przestępstwa.

Przestępstwo formalne (bezskutkowe) – wywołanie skutku nie jest wymagane, albowiem samo postępowanie sprawcy jest już karalne, np. składnie fałszywych zeznań, kierowanie ruchem drogowym w stanie upojenia alkoholowego, w stanie nietrzeźwym.

W przypadku przestępstw formalnych skutek nie jest warunkiem ich dokonania, jednakże gdy zostanie on spowodowany wpływa zaostrzająco na wymiar kary (przestępstwo formalne kwalifikowane).

Podobne prace

Do góry