Ocena brak

Co renesans karoliński dał Europie?

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców antycznych, przetrwały one do dnia dzisiejszego i niektóre zdobyte przez tamto społeczeństwo osiągnięcia mogły być wykorzystane. W przeciwnym razie moglibyśmy nigdy nie zapoznać się z dziełami Platona czy też z treścią "Iliady".

Oprócz tego w spadku po Karolu Wielkim otrzymaliśmy wspomniane wcześnij nowe pismo, czyli minuskułę.

Renesans karoliński, spowodował wyraźny rozwój nauki i wykształcił wielu ludzi. Dzięki niemu rozwinęło się kronikarstwo średniowieczne, a tym samym historiografia.

To państwo Karola ukształtowało wzorzec doskonałego władcy i rycerza, na którym wzorowała się późniejsza Europa.

Renesans karoliński zapoczątkował nowy okres w kulturze i sztuce, powodując tym samym tworzenie się nowej kultury średniowiecznej.

Podobne prace

Do góry