Ocena brak

Co przemawia za tym aby nauczanie języków obcych wprowadzić już w przedszkolu

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata. Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Im są młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswajają sobie obcą mowę. Wcześnie uczone języka obcego, nie doświadczają oporów i zahamowań związanych z jego używaniem. Dzieci, które uczą się języka obcego, mają szerszy światopogląd kulturalny, są bardziej tolerancyjne i otwarte w stosunku do innych ludzi. Różne są metody nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, jednak wszystkie bazują na zabawie, grze, bajce, piosence. Dziecko można zapisać na kurs językowy w szkole językowej, w przedszkolu, można też poszukać przedszkola bilingualnego czy językowego.

Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako, że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich, język, kultura i zwyczaje. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancje dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia. Dziecko w wieku 3 - 4 lat przyswaja język obcy w sposób intuicyjny, naturalny i bez większych trudności. Dzieje się tak dlatego, że podchodzi do języka obcego tak jak do ojczystego; nie ma jeszcze rozróżnienia na język, którego używa i język, którego się uczy.

Dziecięca ciekawość, 'kreatywna beztroska' i duża doza fantazji pomagają stosować nowy język do swoich celów w sposób naturalny, bez analizowania zasad, zastanawiania się nad poprawnością czy zasadnością użycia jakiegoś słowa czy zwrotu. Dodatkowo małe dzieci mają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne, które pomagają opanować bezbłędną wymowę. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego wykształca u uczniów pozytywny stosunek do innych kultur i języków, jak również stanowi bazę dla późniejszych doświadczeń w tej dziedzinie. Możliwości dla wszystkich uczniów - z myślą o uczniach, którzy mają trudności z nauką lub pochodzą ze środowisk o trudnej sytuacji, należy opracowywać środki motywujące do nauki języka od najmłodszych lat oraz wspierające ten proces.

Odpowiednie zajęcia dla różnych grup wiekowych - należy opracowywać metody nauczania dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. Nie wystarczy stosowanie tych samych metod w przypadku grup młodszych uczniów. Potencjalne zagrożenia - jeżeli nauka języka obcego zostanie rozpoczęta wcześnie, ale bez odpowiednich materiałów i właściwego planowania, może się minąć z celem. Niezadowalające wyniki mogą zniechęcić do samej idei rozpoczynania nauki języków obcych w jak najmłodszym wieku.

Podobne prace

Do góry