Ocena brak

Co oznaczają terminy styczność i łączność psychiczna jako składnik więzi społecznej

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej. Osoby te widząc wzajemnie u siebie cechy pozwalające im zaspokoić różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź. Styczność psychiczna powstała na gruncie styczność przestrzennej, może się przekształcić w łączność psychiczną. Nastąpi to wówczas, kiedy między jednostkami pozostającymi w styczności psychicznej wzajemne zainteresowania spowodują ukształtowanie się wzajemnych postaw, sympatii, przyjaźni itp.

Drugim etapem rozwoju więzi społecznej jest styczność psychiczna. Stanowi ona efekt wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej. Osoby te, widząc wzajemne u siebie cechy pozwalające im zaspokajać różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź. Interesem przybliżającym jednostki może być możliwość korzystania z tych samych podręczników, wspólnego środka lokomocji lub zaspakajania innego rodzaju potrzeb odczuwanych bądź potencjalnych.

Styczność psychiczna powstała na gruncie styczności przestrzennej, może się przekształcić w łączność psychiczną. Nastąpi to wówczas kiedy między jednostkami pozostającymi w styczności psychicznej wzajemne zainteresowania spowodują ukształtowanie się wzajemnych postaw, sympatii, przyjaźni itp.

Łączność psychiczna jest istotnym elementem więzi, ale - wbrew temu co głoszą różne teorie psychologiczne - jej brak, a nawet pojawienie się nienawiści, nie oznacza całkowitego rozpadu i braku więzi społecznej.

Podobne prace

Do góry