Ocena brak

Co oznaczają pojęcia: wychowanie słuchowe i trening słuchowy?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Wychowanie słuchowe - to takie postępowanie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne z dzieckiem, które pobudza jego rozwój i służy przeciwdziałaniu ncgalywnym skutkom wady słuchu. Polega ono na wykorzystaniu w praktyce wszelkich dostępnych metod i środków, specyficznych dla wymienionych specjalności.

Powinno się w nim uwzględniać możliwości, które wynikaią z istnienia resztek słuchu u dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem narządu słuchu (szerzej na temat wychowania słuchowego napisano w podrozdziale dotyczącym terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniem słuchu). Celem wychowania słuchowego jest dopomożcnic dziecku nicsly-sząccmu w optymalnym rozwoju jego sprawności komunikacyjnej i tym samym w funkcjonowaniu społecznym.

Trening słuchowy prowadzony jesl z dziećmi z postling walną utratą słuchu, przy wykorzystaniu wrażeń akustycznych zapamiętanych wcześniej Celem treningu słuchowego jest ponowne przywołanie (przypomnienie) wrażeń słuchowych - poprzez odpowiednie ćwiczenia zapobiegające postępowaniu procesu upośledzenia mowy i słuchu. Chodzi o to, by funkcje te stały się ponownie środkiem służącym do porozumiewania się z otoczeniem.

Podobne prace

Do góry