Ocena brak

Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Płynne rezerwy banków - depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (rezerwy obowiązkowe + rezerwy nadobowiązkowe). Środki wpłacone na rachunek w banku centralnym oraz gotówka w skarbcach banków źródło-finans, rezerwy obowiązują w 50%.

Posiadanie płynnych rezerw - jest potrzebne do dokonywania płatności między bankami. Pod koniec miesiąca rezerwy banków komercyjnych mają powodując wzrost stopy procentowej na rynku między bankowym

Banki komercyjne zajmują się działalnościa depozytowo-kredytową, prowadzą rozliczenia pieniężne.

Pasywa BC                               Aktywa banku komercyjnego

płynne rezerwy <-              gotówka w skarbcu             płynne rezerwy b. komerc.

banków             <-              środki ulokowane w BC

Podobne prace

Do góry