Ocena brak

Co oznacza zdolność kredytowa, monitoring kredytowy?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Zdolność kredytowa - to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach.

Ściślej: jest to bieżąca i przewidywana wypłacalność przedsiębiorstwa wynikająca z aktualnej i przyszłej efektywności jego gospodarki, zapewniająca zwrot kredytu wraz z odsetkami w terminie spłaty. Zakres badania zdolności kredytowej zależy od rodzaju kredytu.

Sens formalno - prawny: zdolność klienta do podejmowania przedsięwzięć

Monitoring - system bieżącej i systematycznej weryfikacji zdolności kredytowej klienta w toku funkcjonowania kredytu.

Podobne prace

Do góry