Ocena brak

Co oznacza termin rotacyzm i jakie są sposoby realizacji głoski r?

Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013

R o t a c y z m (łac. rhotąćismus; syn. reranic) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

1.    deformacja (rotacyzm właściwy)- tworzenie dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji (głoska /• powstaje m.in. w wyniku drgań języczka, warg, policzków) brzmienie / jest zdeformowane. W zależności od miejsca, w którym dźwięk powstaje, rozróżnia się liczne odmiany rotacyzmu właściwego;

2.    substytucja (pararotacyzm) zastępowanie głoski r innymi głoskami. wymawianymi prawidłowo. Większość dzieci zaczyna wymawiać głoskę r dopiero około 3 5 roku życia, wcześniej zastępując ją innymi, łatwiejszymi głoskami, np.y, /, /, J, w... (rotacyzm rozwojowy). Jeżeli zjawisko to trwa dłużej niż do 6-7 roku życia .staje się patologią i jest symptomem opóźnionego rozwoju mowy w zakresie artykulacji;

3. clizja (m ogirotacyzin) - opuszczanie głoski r, jako jednego ze składników wyrazu (/• = 0). Może być zjawiskiem rozwojowym, bądź - gdy się przedłuża - patologicznym (Kania 1982).

Podobne prace

Do góry