Ocena brak

Co oznacza pomoc „de Miniminis"

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Dotyczy ona niewielkich kwot pomoc państwa, nie podlega ona obowiązkowi zawiadamiania o tej pomocy komisji Europejskiej. Pomoc której pułap wynosi 100 tyś € nie może zostać przekroczony w odniesieniu do danego przedsiębiorcy przez okres 3 lat. Pułap ten dotyczy łącznej kwoty pomocy publicznej.

Do góry