Ocena brak

Co oznacza pojęcie WIBOR, WIBIO, LIBOR, FIBOR?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Pojęcia te wiążą się z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki i oznaczają stawki oprocentowania;

WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa procentowa, po której banki gotowe są udzielić pożyczki (wypożyczyć depozyt, sprzedać depozyt)

WIBID - (Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki gotowe są zaciągnąć pożyczkę (przyjąć depozyt, kupić depozyt)

LIBOR - (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery banki w US$.

FIBOR - (Frankfurt Interbank Offered Rate) - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym we Frankfurcie w DM.

Do góry