Ocena brak

Co oznacza komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w 1- osobową spółkę z.o.o. lub akcyjną Skarbu Państwa. Komercjalizacji dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego lub dyrektora PP i Rady Pracowniczej lub z własnej inicjatywy. Minister sporządza akt komercjalizacji ustalając statut i wysokość kapitału zakładowego oraz powołując członków pierwszych organów spółki.

Po sporządzeniu aktu komercjalizacji następuje rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców z jednoczesnym wykreśleniem z rejestru PP Spółka Skarbu Państwa nabywa wszystkie prawa i obowiązki PP jest to sukcesja generalna a pracownicy PP stają się pracownikami spółki. Majątek PP staje się majątkiem spółki zarząd i Rada Nadzorcza są obligatoryjne.

Podobne prace

Do góry