Ocena brak

Co oznacza jawność formalna i materialna Krajowego Rejestru Sądowego?

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Jawność formalna: KRS jest jawny co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze zwracając się o nie do Centralnej Informacji (oddziału). Każdy zainteresowany ma prawo otrzymywać poświadczenie odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze. Co do zasady wpisy do rejestru podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jawność materialna: od dnia ogłoszenia nie można zasłaniać się brakiem znajomości danych objętych wpisem.

Podobne prace

Do góry