Ocena brak

Co oznacza „czyn nieuczciwej konkurencji” - przykłady takich czynów

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działalność sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interesy innego przedsiębiorcy bądź jego klienta.

- oznaczenie przedsiębiorcy wprowadzające w błąd jego kontrahentów,

- nieuczciwa i zakazana reklama, .

- naruszenie tajemnicy przedsiębiorcy.

Do góry