Ocena brak

Co oznacza częściowe i całkowite różnicowanie produktu na rynki zagraniczne

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Częściowe różnicowanie produktu występuje w wyniku adaptacji wymuszonej lub dobrowolnej. Adaptacja może być wymuszona istniejącymi w niektórych krajach odmiennych norm technicznych, miar i wag.

Dobrowolna adaptacja ma przewagę nad adaptacją wymuszoną, gdyż może być znacznie przez firmę kontrolowana. Dominujący wpływ mają tu czynniki rynkowe. Zróżnicowany poziom dochodów między państwami powoduje, że to na o może sobie pozwolić członek bogatego społeczeństwa Japonii czy USA, jest nie do osiągnięcia dla konsumentów krajów biednych. Dlatego też w państwach o niskich dochodach często może być sprzedawana uproszczone, mniej skomplikowana wersja produktu, opracowana na podstawie przestarzałej już ekonomicznie techniki i wynalazków. Cena takiej uproszczonej wersji może być jednakże czasami wyższa niż cena oryginalnej skomplikowanej maszyny.

Standaryzacja i częściowe różnicowanie nie są jedynymi możliwymi strategiami produktu. Trzecim rozwiązaniem jest tworzenie produktu specjalnie na rynki zagraniczne. Praktyka zna wiele przykładów na wytwarzanie produktów specjalnie zaprojektowanych i wytwarzanych dl klienta zagranicznego.

Podobne prace

Do góry