Ocena brak

Co nazywamy niezmiennikiem a co zbieżnikiem?

Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011

Niezmienników używa się w obrębie iteracji do sprawdzenia częściowej poprawności algorytmu. (Metoda niezmienników polega na ustawieniu w danym algorytmie punktów kontrolnych, tzw. asercji. Jeśli za każdym razem, dla różnego rodzaju danych wejściowych algorytm osiągnie dany punkt kontrolny to znaczy, że jest częściowo poprawny. Metodę tę dlatego nazwano metodą niezmienników, gdyż zgodnie z jej schematem działania, bez względu na wprowadzone dane wejściowe, dla poprawnego algorytmu przebieg przez punkty kontrolne powinien być niezmienny.)

Zbieżników używa się do ustalania całkowitej poprawności algorytmów. (Metoda zbieżników polega na ustaleniu w danym algorytmie zbieżników – zmiennych, które będą przyjmowały różne wartości, ale zawsze, bez względu na wprowadzone dane, będą dążyły do pewnej wartości maksymalnej lub minimalnej i nigdy jej nie przekroczą. Np.: zbieżnikiem w algorytmie sortowania może być zmienna, której przypiszemy, wartość równą wartości elementów do posortowania.)

Podobne prace

Do góry