Ocena brak

CO NAZYWAMY AKTEM ADMINISTRACYJNYM I JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DO JEGO WAŻNOŚCI

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.

Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:

  • jest wydawany przez organ administracji państwowej. Niekiedy także inny organ państwa lub jednostka ma prawo wydawania aktów administracyjnych

  • przy wydawaniu aktu administracyjnego organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień prawnych (imperium), występuje w stosunku do adresata jako rozkazodawca.

  • akt administracyjny nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznane mu odpowiednie uprawnienia powodujące zmianę lub zniesienie stosunku prawnego, akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym

Akt administracyjny dotyczy zawsze konkretnego stosunku pranego lub taki stosunek tworzy.

Podobne prace

Do góry