Ocena brak

Co nas różni od poprzedniego pokolenia?

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

  • Ukierunkowanie: Obecnie młodzi Polacy są nastawieni na przyszłość („cali do przodu” – Paweł Śpiewak), w przeciwieństwie do generacji okresu PRL, dla której liczyła się teraźniejszość –Kiedyś – zorientowani przede wszystkim na szczęście rodzinne i pracę zapewniającą znośne warunki życia. Teraz – oprócz wymienionych, ważny jest duży sukces w życiu zawodowym, aktywność i przedsiębiorczość. Mamy czynienia z pokoleniem wolnego rynku – liczą się kompetencje, pewność siebie, kariera i ambicje.

  • Możliwości: Transformacja lat 90. – zmiany polityczno-gospodarcze, zachwianie starej równowagi społecznej, pojawiły się liberalne formy życia społecznego, oparte na rywalizacji i konkurencji, ujawniło się także rozwarstwienie. Pojawiło się wiele możliwości, których wcześniej młodzi nie mieli, np. wolny rynek, swoboda działania, wyjazdy zagraniczne, rozwój technologii teleinformatycznych, inne programy kształcenia itp. Społeczeństwo informacyjne.

  • Wobec historii i autorytetów: W dążeniu do sukcesu młodzi niekiedy wydają się lekceważyć biografie. Niedawna nawet przeszłość szybko staje się historią. Postaci z tamtej epoki, wciąż obecne w życiu społecznym, politycznym, w mediach – to dla młodych zazwyczaj tylko figury historyczne. Ponadto osłabiło się zaufanie do autorytetów, cześć z nich upadło. Młodzi sami dla siebie są autorytetami.

  • Postawy: W nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej - młodzież cechuje pragmatyzm, nastawienie na profesjonalizm, specjalizację i osiąganie umiejętności rozeznawania tego, co w danej sytuacji najbardziej się liczy i sprzedaje na rynku (co umożliwia sukces i karierę). Dawniej młodzież cechowały bardziej: postawy adaptacyjne, mniejsze zdolności organizacyjne, zainteresowanie bliskimi celami, realizacja doraźnych potrzeb.

  • Zróżnicowanie młodych: Obecnie młodzież jest o wiele bardziej zróżnicowana. „Młodzież jest bardzo różna i nie ma prawdziwego zdania o niej jako całości (…). Na zmiany w Polsce jedni się załapali, a drudzy – nie.”(A.Sułek). Kiedyś młodzież była bardziej homogeniczna, ich szanse były podobne.

  • Zwiększa się indywidualizm, troska o siebie, o własne kwalifikacje. Sfera społeczna traktowane są jako mniej ważne. Świadczy o tym zmniejszenie aktywności organizacji młodzieżowych.

  • Wzrastające aspiracje w odniesieniu do wykształcenia. Współczesna młodzież wie jednak, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje niczego. Mimo to wzrasta wskaźnik tych, którzy chcą studiować – w ubiegłym roku aż 56% spośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych poszła na studia. W latach 90-siątych było to znacznie mniej. Znajomość dwóch języków obcych, to już nie szczyt marzeń, ale dla wielu studentów całkiem normalna sytuacja.

  • Wobec nowych zjawisk (np. prywatyzacja, merytokracja, narastanie nierówności) młodzi przejawiają postawę bardziej roszczeniową niż ich rodzice. Chcą oni mieć wszystko i chcą korzystać w pełni z życia, cechuje ich konsumpcyjne nastawienie do niego. U ich rodziców było to jednak spowodowane względami tradycji i prestiżu, a u młodzieży – determinowana jest przez przyjemności i nowości.

  • Obecne pokolenie: pokolenie łamania reguł – ciągłe próby łamania tabu; pokolenie kontaktu – otwartość i śmiałość, a kontakt między młodymi ułatwiony przez Internet i telefony; pokolenie luzu – spokojne podejście do życia, mają jednak świadomość budowania przyszłości, pokolenie niezależności – młodzi marzą o pełnej niezależności i wolności wyboru.

Do góry