Ocena brak

Co należy zrobić przed założeniem firmy

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

 

Firmę może założyć praktycznie każdy, kto dysponuje określonymi cechami charakteru, ma możliwy do zrealizowania pomysł oraz dysponuje początkowym kapitałem. Osoba, która decyduje się na założenie przedsiębiorstwa musi posiadać wszechstronną wiedzę merytoryczną, znać rynek na który chce wejść, być osobą spostrzegawczą, otwartą, potrafiącą współpracować z ludźmi oraz im przewodzić, a także nie bać się innowacji i szybko dostosowywać się do zmieniającego się rynku. Każdy przedsiębiorca musi wierzyć we własne siły i umiejętności, musi umieć podejmować ryzyko i liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami podjętych decyzji.

Pomysł

Rozpoczynając działalność przedsiębiorca musi wiedzieć czy ma to być firma usługowa, handlowa czy produkcyjna, do jakiej grupy klientów ma być adresowana oferta, jak wejść na rynek i jaki rodzaj działalności jest w danej chwili najbardziej na rynku potrzebny. Może przy tym wykorzystać badania Głównego Urzędu Statystycznego, opracowania wydawane przez organy władzy, administracji i samorządu a także badania sporządzane przez Polską Akademię Nauk, wyższe uczelnie, instytuty naukowe itp.

Przedsiębiorca powinien opracować biznes plan oparty na wnikliwej analizie rynku, szansach i zagrożeniach oraz mocnych i słabych stron przedsięwzięcia gospodarczego.

Analiza rynku pozwoli zrozumieć potrzeby klientów, pokaże czy branża w którą chce wkroczyć przedsiębiorca rozwija się, jest stabilna, czy raczej ma tendencję do niekorzystnych zmian.

Jeżeli badania rynku i posiadane kwalifikacje zawodowe potwierdzają przekonanie o celowości podjęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi zdecydować się na wybór formy prawnej - czy np. ma to być jednoosobowa firma prywatna czy spółka. Następnie można podjąć decyzję o wejściu na rynek ze swoim pomysłem.

Nazwa firmy

Firma może być prowadzona pod własnym nazwiskiem, jednak często korzystniej jest wybrać nazwę, która sugeruje branżę, w której przedsiębiorstwo ma działać. Jest ona również narzędziem promocji. Powinna sugerować szybkość działania, innowacyjność, wygodę oraz profesjonalizm. Jednocześnie nazwa powinna być krótka i łatwo wpadająca w ucho. Nazwę wybiera się przed zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Formalności związane z podjęciem działalności na własny rachunek

Przedsiębiorca przed założeniem firmy musi również zająć się formalną stroną swojej przyszłej działalności. Dlatego też musi zarejestrować podmiot gospodarczy (zgłosić do KRS), uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), wykonać pieczęć podmiotu, zgłosić do ubezpieczenia społecznego, założyć rachunek bankowy, uzyskać NIP oraz uzyskać koncesję (jeżeli do prowadzenia działalności jest ona potrzebna) i pozwolenie na prowadzenie działalności.

 

Finanse

Do rodzaju podejmowanej działalności powinny być dopasowane możliwości finansowe i osobowościowe przedsiębiorcy. Stworzenie nowej firmy jest kosztowne i większość przedsiębiorców musi szukać dodatkowych źródeł finansowania. Na rynku istnieje wiele instytucji kredytujących oraz osób prywatnych, którzy pożyczają lub inwestują pieniądze w małe przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia zysku, ale jedynie w momencie gdy są całkowicie pewni, że dane przedsięwzięcie przyniesie zysk. Przedsiębiorca może też prowadzić przedsiębiorstwo na zasadach franchisingu czyli pod znakiem firmowym firmy macierzystej i zgodnie z jej pomysłem.

Poza wymienionymi źródłami finansowania nowo powstała firma może jeszcze skorzystać z:

- kredytu kupieckiego czyli krótkookresowego kredytu udzielanego kupującemu przez dostawcę na towary, zapasy, wyposażenie lub maszyny;

- pomocy instytucji państwowych, które udzielają preferencyjnych pożyczek osobom pozostającym czasowo bez pracy, tym które chcą założyć własne przedsiębiorstwo.

- pomocy towarzystw leasingowych, dzięki którym możliwe jest korzystanie ze środków trwałych bez konieczności ich zakupu w zamian za raty leasingowe na rzecz leasingodawcy.

Przedsiębiorca musi dokonać analizy kosztów zarówno założenia firmy, rozpoczęcia działalności jak i prowadzenia działalności. Powinien pamiętać, że wprowadzanie nowego produktu na rynek wymaga dużych środków finansowych przeznaczonych na reklamę i promocję, musi też mieć środki finansowe, które będzie mógł przeznaczyć na swoje prywatne wydatki zanim przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski.

Inwestorzy i pożyczkodawcy wiedzą, że uzyskanie odpowiedniego zysku netto, wymaga czasem wielu lat. Dlatego też, wymagają oni szczegółowego opracowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych 3 lat.

Przedsiębiorca musi wiedzieć jaki sprzęt kupić lub wziąć w leasing, ilu pracowników zatrudnić i gdzie przedsiębiorstwo ma mieć swoją siedzibę.

Lokalizacja firmy

Każdy przedsiębiorca przed założeniem firmy powinien zastanowić się nad jej lokalizacją, ponieważ dobra lokalizacja jest jedną z najważniejszych przyczyn sukcesu. Właściwy wybór może zadecydować o sukcesie firmy, niewłaściwy o jej upadku. Trzeba zastanowić się, czy do firmy będą przychodzić klienci czy nie. Jeżeli będzie to firma, którą będą odwiedzać klienci trzeba brać pod uwagę dojazd do niej, możliwość zaparkowania samochodu oraz lokalizację przystanków autobusowych. Łatwy dojazd i dobra reklama zewnętrzna jest bardzo ważnym aspektem handlu detalicznego. Jeżeli chodzi o handel hurtowy ważne jest połączenie kolejowe oraz drogi, z możliwością przejazdu samochodów ciężarowych. Przedsiębiorca powinien wystrzegać się wynajmowania lub kupowania lokalu na wyższych piętrach w budynkach gdzie nie ma windy. Jeżeli przedsiębiorca rozważa możliwość założenia firmy w innej miejscowości niż mieszka, powinien brać pod uwagę takie aspekty jak atrakcyjność danej miejscowości dla ewentualnych inwestorów krajowych i zagranicznych. W 2000 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził ranking popularności niewielkich miasteczek, wśród których najlepszymi miasteczkami do podjęcia działalności gospodarczej okazały się te położone w pobliżu większych miast tzw. centrów administracyjno-gospodarczych. Inwestorzy zwracają przede wszystkim uwagę na infrastrukturę techniczną tzn. drogi wewnętrzne i dojazdowe dla potencjalnych współpartnerów i klientów, możliwość wybudowania magazynu, dostępność sieci telekomunikacyjnej.

Doradztwo

Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w odpowiednim przygotowaniu człowieka do prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy doradcze (konsultingowe) sprzedają swe usługi z zakresu ekonomii, zagadnień handlowych, finansowo-księgowych, marketingowych, prawnych, podatkowych itd. Podstawowym kryterium firmy konsultingowej powinna być jakość i zakres oferowanych usług. Informacje o tych firmach dostępne są w organizacjach samorządu gospodarczego (np. Krajowa Izba Gospodarcza i jej agendy, cechy rzemieślnicze) oraz w stowarzyszeniach firm konsultingowych.

W internecie rozpoczęła działalność firma e-katalyst, która pomaga innym rozpocząć działalność gospodarczą, oferując usługi z zakresie wsparcia administracyjnego i technicznego, doradztwa strategicznego, prawnego i finansowego. Katalyst zapewnia swoim klientom również fundusze, infrastrukturę i pomieszczenia biurowe, w zamian za te usługi obejmuje udziały w nowopowstałych spółkach.

Końcowe przygotowania

Przed otworzeniem firmy należy również pamiętać o przygotowaniu podstawowej reklamy przedsiębiorstwa a więc: wizytówek, papieru firmowego. Przy składaniu zamówień, wysyłaniu ofert do potencjalnych klientów elementy te stwarzają wizerunek firmy, zatem muszą być dobrze zaprojektowane i eleganckie.

Podobne prace

Do góry