Ocena brak

Co należy uwzględnić przed przystąpieniem do terapii dziecka dysfatyczego?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Opracowując program terapii dziecka dysfatycznego należy wziąć pod uwagę

wiek dziecka,

jego stan fizyczny i psychiczny (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju umysłowego),

stopień nicdokształcenia mowy,

rodzaj występujących w mowie trudności (czy przeważają zaburzenia ekspresji czy percepcji; ilość i jakość popełnianych błędów),

towarzyszące zaburzeniom afatycznym objawy niespecyficzne (jak np. zaburzenia myślenia, pamięci, uwagi, emocjonalne).

Należy przy tym pamiętać, że odpowiednio wcześnie podjęta terapia zwiększa jej efektywność. Istotne jesl również nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z dzieckiem, poznanie jego zainteresowań, przeżyć i pragnień (co może stwarzać szczególne problemy w przypadku trudności w nadawaniu) oraz wypracowanie właściwej postawy otoczenia (osób bliskich) wobec dziecka i jego terapii.

Podobne prace

Do góry