Ocena brak

Co należy do trzeciego etapu diagnozy logopedycznej w przypadku afazji (dysfazji) dorosłych?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

III etap - Weryfikacja hipotezy

Na tym etapie ustala się program terapii i rozpoczyna postępowanie terapeutyczne. Dowodem na trafność postawionej hipotezy jest prawidłowy przebieg prowadzonej terapii logopedycznej i jej efekty.

Do góry