Ocena brak

Co możesz powiedzieć o systemie filozoficznym Edmunda Husserla? Kto w Polsce reprezentował jego metodę?

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

EDMUND HUSSERL (1859–1938), filozof niemiecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. Początkowo zajmował się filozofią matematyki, głównie problematyką filozoficznych podstaw logiki; dokonał ostrej krytyki psychologizmu w logice. W późniejszym okresie (1901–13) rozszerzył zakres badań na teorię poznania (zwł. doświadczenia) i sformułował koncepcję filozofii fenomenologicznej jako opisowo-ejdetycznej nauki o czystych przeżyciach, zakładającej pozaczasowe istnienie przedmiotów idealnych, będących wytworami tzw. intencjonalnych aktów „czystej” świadomości (idealizm transcendentalny); głosił hasło „powrotu do rzeczy”, tj. dotarcia do ich istoty w „bezpośredniej naoczności”, metodą tzw. redukcji fenomenologicznej w postaci redukcji ejdetycznej i transcendentalnej, polegających na oglądzie istot, nie zaś rozpatrywaniu faktów oraz na „zawieszeniu” naturalnego przeświadczenia o istnieniu świata realnego („intencjonalnego odpowiednika poznania”).

W filozofii Husserla świadomość jest intencjonalna czyli zawsze jest świadomością czegoś, zwraca się ku czemuś. Husserl odróżnia akty psychiczne (akt świadomości w terminologii husserlowskiej to noeza) od tego, do czego te akty intencjonalnie się odnoszą, czyli obiektów świadomości (noematów). Filozofia Husserla wywarła wpływ na wszystkie kierunki filoz. XX w., a także na metody badawcze nauk o kulturze.

Koncepcja ta była później rozwijana między innymi przez Ajdukiewicza i Leśniewskiego.

Podobne prace

Do góry