Ocena brak

CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SPOŁECZNYCH UWARUNKOWANIACH I KONSEKWENCJACH CHORÓB?

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

  • bakteryjną teorię chorób

  • psychosomatyczną teorię chorób

  • teoria stresu

  • choroby zawodowe – patologia związana z wykonywaniem pracy w niedostosowanym i szkodliwym środowisku

  • choroby społeczne

  • choroby cywilizacyjne – są wywołane przez czynniki związane z warunkami życia i pracy stwarzanymi w wyniku indywidualizacji i urbanizacji kształtujących nowe wzory zachowań i zmieniających środowisko naturalne i społeczne człowieka

  • alkoholizm i narkomania

Podobne prace

Do góry