Ocena brak

Co może być wkładem w spółce kapitałowej?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Wkładami w spółkach kapitałowych mogą być:

- wkłady pieniężne

- wkłady niepieniężne - każdy wkład posiadający zdolność aportową (czyli: możliwość wyceny, zbywalność, przydatność dla spółki).

Wkładami tymi są: prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, inne prawa majątkowe, wierzytelności, papiery wartościowe. W przypadku sp. z o.o. kapitał zakładowy musi być zgromadzony przed wpisem spółki do rejestru.

Podobne prace

Do góry