Ocena brak

Co mierzy rozstęp?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Określa największą rozbieżność, jaką zaobserwowano wśród wartości badanej cechy. Miara ta określa zróżnicowanie jednostek na podstawie oceny wartości skrajnych cechy statystycznej. Wartościom tym mogą odpowiadać niewielkie lub wręcz znikome liczebności. Dlatego też nie jest to precyzyjna miara zróżnicowania i służy jedynie wstępnej ocenie zmienności zjawiska. Informuje ona jak bardzo różnią się wartości cechy statystycznej w ogóle.

Podobne prace

Do góry