Ocena brak

Co łączy, a co różni socjologię wychowania a pedagogikę

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat. Zadaniem pedagogiki jako nauki jest wyposażenie tych, którzy organizują przebieg nauczania i wychowania w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów dydaktyczno-wychowawczych.

Socjologia wychowania – dział edukacji, który zajmuje się szeroko pojmowanym środowiskiem wychowawczym, procesem uspołecznienia, który może być formalnie lub nieformalnie zorganizowany. Zajmuje się oświatą, szkolnictwem i wszelkimi organizacjami wchodzącymi w skład uspołecznienia wychowanka.

Do góry