Ocena brak

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM KWALIFIKOWANE I UPRZYWILEJOWANE TYPY PRZESTĘPSTW?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Polski ustawodawca w KK wprowadza 3 typy przestępstw: podstawowy, kwalifikowany i uprzywilejowany, w zależności od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Typy kwalifikowane i uprzywilejowane przestępstw mogą występować ze względu na takie elementy jak: następstwo czynu, okoliczności i sposób działania sprawcy, przedmiot czynności wykonawczej, szczególna cecha sprawcy, środek użyty przy popełnieniu przestępstwa, stan psychiczny sprawcy, motywy, cele i pobudki działania, a także zachowanie się sprawcy w trakcie czynu i po jego dokonaniu.

Przykładem przestępstwa kwalifikowanego może być morderstwo ze szczególnym okrucieństwem – czyn kwalifikowany ze względu na sposób działania sprawcy. Innym przykładem jest morderstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych – czyn kwalifikowany ze względu na środek użyty przy popełnieniu przestępstwa. Przykładem przestępstwa w typie uprzywilejowanym może być eutanazja. W tym przypadku uprzywilejowany typ przestępstwa wynika z okoliczności w jakich sprawca działał i pobudek jakimi się kierował.

Podobne prace

Do góry