Ocena brak

Co jest głównym przedmiotem badań marketingowych prowadzonych w przedsiębiorstwie?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Głównym przedmiotem badań marketingowych jest badanie rynku. Identyfikacja potrzeb, upodobań, wymagań, zachowań uczestników rynku, konsumentów, klientów, nabywców, odbiorców, użytkowników. Określenie możliwości zaspokojenia tych potrzeb oraz możliwości oraz kreowania jeszcze nie ujawnionych potrzeb oraz dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań preferencji. Należy dokonać podziału rynku np. na jednorodne grupy konsumentów – dysponujące określona siłą nabywczą, ujawniające podobne wzorce zakupów. Należy dokonać hierarchii potrzeb konsumentów pod względem np. geograficznym – region, wielkość miasta, gęstość zaludnienia; demograficznym – wiek, płeć, zawód, wyznanie, rasa; psychograficznym – klasa społeczna, styl życia, osobowość; hiehawioralne – okazje

(cechy i jakość produktu, cena, serwis), status wykształcenia, postawa wobec produktu ( entuzjastyczna, obojętna, wroga), etap gotowości klienta ( nieświadomy, świadomy, mający zamiar kupić).

Sukces na rynku dużo łatwiej się osiąga jeśli określi się:

-segment nabywców: pojedyncze osoby, gospodarstwa domowe, inne firmy, pośredników

-pozna się potrzeby i zachowania ( motywy zachowań)

-warunki podejmowania decyzji

-znajomość hierarchii potrzeb klienta

Podobne prace

Do góry