Ocena brak

Co jest celem terapii dysartrii?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z otoczeniem. Zaburzenie to dodatkowo ogranicza możliwości rozwojowe dziccka. Terapia powinna więc przebiegać w dwóch kierunkach:

- stymulowania rozwoju mowy i ogólnego rozwoju umysłowego,

- ze względu na zaburzenia ruchowe usprawniania podstawowych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji).

Cel ten można osiągnąć tylko w kompleksowej lerapii, uwzględniającej równoległe postępowanie medyczne, rehabilitacyjne i logopedyczne. Terapia ta powinna obejmować: intensywną rehabilitację ruchową, usprawnianie spo-łeczno-cmocjonalnc, rozwijanie procesów poznawczych i kształtowanie mowy w połączeniu z rozwijaniem różnych form komunikacji pazawerbalnej.

Podobne prace

Do góry