Ocena brak

Co charakteryzują znamiona strony przedmiotowej przestępstwa?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

  • Czyn - zabronione zachowanie się jest najważniejszym elementem strony przedmiotowej przestępstwa. To zachowanie człowieka może polegać na działaniu lub zaniechaniu.

  • Działanie - podjęcie określonych czynności przełamując normy zakazu.

  • Zaniechanie - powstrzymanie się przez podmiot od obiektywnie możliwego działania, które powinien był podjąć.

Przestępstwo z zaniechania będące nieposłuszeństwem wobec normy nakazującej określone działanie występuje gdy sprawca powstrzymuje się od dokonania czynności lub spełnienia ciążącego na nim obowiązku.

  • Okoliczności modalne - (czas, miejsce, sposób) są to szczególne okoliczności strony przedmiotowej przestępstwa. Występują one w pewnych wybranych przypadkach.

  • Skutek - obejmuje wykonanie określonej zmiany w świecie zewnętrznym, to wszelka zmiana wywołana przez sprawcę np. zabójstwo, zniszczenie, uszkodzenie, podrobienie lub przerobienie dokumentu.

Przestępstwa mogą być zarówno skutkowe jak i nie skutkowe (popełnienie przestępstwa następuje bez względu na zmiany w świecie zewnętrznym.

Odpowiedzialność za skutek wiąże się z zagadnieniem związku przyczynowego.

Podobne prace

Do góry