Ocena brak

Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski. Czesi złamali to porozumienie i w 1919 roku kiedy Polska zajęta była walką z Niemcami i Ukrainą.

Czesi zajęli wschodnią część Śląska Cieszyńskiego do rzeki Olzy. 28. 07. 1920 roku mocarstwa koalicji przyznały Czechom Zaolzie, Spisz i Orawę - tereny zamieszkałe w większości przez ludność polską i bogate w złoża mineralne. Polsce przyznano tylko niewielki skrawek tego terenu.

Podobne prace

Do góry