Ocena brak

CIUDAD RODRIGO (Civitaten)

Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012

Bpstwo w środk. Hiszpanii (prow. Salamanka), sufragania Valladolid (od 1950).

Przyjmuje się, że C. jest kontynuacją bpstwa -> Caliabria, zniszczonego 711 przez Maurów; przywrócone 1161 przez króla Ferdynanda II erygował 1175 jako sufr. Santiago de Compostela pap. Aleksander III;

1851 w następstwie konkordatu zawartego pomiędzy Hiszpanią i Stolicą Apost. bpstwo C. złączono z diec. Salamanką, a 1884 uniezależniono je od Salamanki; do 1950 rządzone było przez administratora apost. mającego sakrę biskupią.

Do zabytków C. należy rom. katedra S. Maria z XII-XIII w. Diecezja zajmuje 4264 km2 i liczy 61 817 mieszk. (wszyscy katolicy), 119 parafii, 114 księży diec. i 100 sióstr.

 

G. Pou y Marti, ECat III 1754; F. Pérez, DHGE XII 1008-1024; K. Lechner, LThK II 1210; AnPont 1976.

Podobne prace

Do góry