Ocena brak

Ciśnieniomierz - definicja

Autor /Czesio Dodano /03.10.2011

Ciśnieniomierz – narzędzie pomiarowe służące do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach). Zależnie od ciśnienia odniesienia, któremu przypisano wartość 0, rozróżnia się: ciśnieniomierze absolutne (ciśnieniem odniesienia jest próżnia), np. barometry, próżniomierze; ciśnieniomierze do mierzenia ciśnienia względnego (ciśnieniem odniesienia jest ciśnienie otoczenia w chwili i miejscu pomiaru): manometry (do pomiaru nadciśnienia), wakuometry (do pomiaru podciśnienia), manowakuometry (do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia); ciśnieniomierze różnicowe (ciśnienie odniesienia nie jest określone), przeznaczone do pomiaru różnicy ciśnień.

Pod względem zasady pomiaru ciśnieniomierze dzielą się na ciśnieniomierze hydrostatyczne, w których elementem pomiarowym są 2 naczynia napełnione cieczą manometryczną (wodą, rtęcią, spirytusem), a mierzone ciśnienie określa się na podstawie pomiaru wysokości słupa cieczy manometrycznej równoważącego to ciśnienie, w zależności od budowy elementu pomiarowego rozróżnia się ciśnieniomierze hydrostatyczne U-rurkowe (dwururkowe), naczyniowe (jednorurkowe), pływakowe, kompensacyjne;

Ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe (elementem pomiarowym jest zespół tłoka i cylindra, a pomiar polega na zrównoważeniu mierzonego ciśnienia, działającego na czołową powierzchnię tłoka);

ciśnieniomierze sprężynowo-tłokowe (tłok jest obciążony naciskiem naciskiem uginającej się sprężyny);

ciśnieniomierze dzwonowe (elementem pomiarowym jest dzwon częściowo zanurzony w cieczy manometrycznej, a pomiar polega na zrównoważeniu mierzonego ciśnienia, doprowadzanego do przestrzeni nad cieczą wewnątrz dzwonu, obciążeniem dzwonu);

ciśnieniomierze ze sprężystymi elementami pomiarowymi (mierzone ciśnienie określa się na podstawie odkształcenia sprężystego elementu pomiarowego lub siły kompensującej to odkształcenie);

ciśnieniomierze elektryczne (mierzone ciśnienie określa się na podstawie zmiany własności elektr. elementu pomiarowego lub ośrodka, w którym mierzy się ciśnienie);

ciśnieniomierze kompresyjne (głównie do pomiaru ciśnienia rozrzedzonych gazów, ciśnienie określa się na podstawie pomiaru ciśnienia gazu po sprężeniu i znanego stosunku objętości gazu przed i po sprężeniu);

waga pierścieniowa (ciśnieniomierz różnicowy, w którym elementem pomiarowym jest naczynie w kształcie pierścienia, do połowy napełnione cieczą manometryczną, zawieszone uchylnie w osi geom. pierścienia i w dolnej części obciążone.

Przestrzeń nad cieczą jest podzielona szczelną przegrodą na dwie komory, do których doprowadza się różne ciśnienia. Pod wpływem różnicy ciśnień ciecz przemieszcza się i naczynie odchyla się z położenia początkowego. Ciśnieniomierze hydrostatyczne, obciążnikowo-tłokowe i kompesyjne stosuje się ja ko etalony jednostki ciśnienia.

Podobne prace

Do góry