Ocena brak

CIOŁEK STANISŁAW

Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012

CIOŁEK STANISŁAW, ur. przed 1383 na Mazowszu, zm. 10 XI 1437
w Poznaniu, poeta. Syn wojewody maz. Andrzeja,
1392-1402 studiował na uniw. w Pradze, uzyskując stopień
mgra sztuk wyzwolonych. Czynny w życiu polit.; pracował
w król. kancelarii Władysława Jagiełły i redagował m. in. akt
unii horodelskiej 1413; 1423 został podkanclerzym. Pełnił
funkcje dyplomatyczne, był m. in. 1434 posłem pol. na sobór
w Bazylei. W Krakowie współdziałał przez dłuższy czas z Z.
Oleśnickim. Jako biskup pozn. (od 1428) zwalczał przywódcę
szlachty wielkopol., zwolennika husytyzmu, A. Zbąskiego.
Zapisał swą bibliotekę i klęjnoty katedrze pozn., w której
został pochowany. Pozostawił bogatą spuściznę pisarską w języku
łac., obejmującą m. in. cenny formularz kancelaryjny
(wzory listów): Liber cancellariae, przypisywane mu tzw. Spominki
o Ciołkach Oraz utwory poet.: hymny pochwalne - ku
czci Krakowa (Laus Cracoviae), na urodziny synów Jagiełły
i tzw. Hymn do Bogarodzicy, wreszcie utwory satyr., jak głośny
paszkwil na trzecią żonę Jagiełły Elżbietę Granowską (w
formie bajki pisanej prozą), Odezwa Macieja wariata do innych
wariatów, edykt o Bruchynku husycie. Był dobrym
stylistą; w satyrach wykazał wiele dowcipu i ciętości.

Liber cancellariae S. C., wyd. i oprać. I. Caro, Archiv. fur osterreichische
Geschichte t. 45 i 52 (1871 i 1874) i odb.j Najstarsza poezją
polsko-łacińska, oprać. M. Plezia, Wr. 1952BNI141; R. Gansiniec(wyd.
i oprac.) Liryka S.C., w: Księga pamiątkowa w stulecie Pozn. TPN, Poz.
1957. ..
PSB 4 (E. Maleczyńska); T. TYC Z dziejów kultury w Polsce
średniowiecznej, Poz. 1924.
Roman Heck

Podobne prace

Do góry