Ocena brak

Ciołek

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 2-3,2 cm. Stanowi jakby miniaturę jelonka rogacza, ale zawsze bez „poroża" utworzonego z żuwaczek. Masywna głowa i potężne żuwaczki występują u obu płci.  

Środowisko: lasy mieszane.

Występowanie: w całej Europie, jednak na północy znacznie rzadszy niż na południu. Również Azja Mniejsza.

Liczebność: znacznie pospolitszy od jelonka rogacza, jednak liczebność jego populacji także maleje.

Rozród: jaja są składane do gleby. Rozwój wieloletni.

Pokarm: chrząszcze spijają sok różnych drzew. Larwy żywią się tkankami roślinnymi, zwłaszcza korzeni.

Uwagi: tryb życia i wymagania pokarmowe ciołka są bardzo podobne do tychże u jelonka rogacza. Ciołek nie jest jednak tak ściśle związany ze starymi dębami. Larwy rozwijają się również w lipach, bukach, wiązach, modrzewiach, sosnach i drzewach owocowych.

Podobne prace

Do góry