Ocena brak

Cimelia, cymelia

Autor /Teresa Dodano /25.10.2012

Cenne i rzadkie obiekty w zbiorze
muzealnym, bibliotecznym, archiwalnym itp., np. kodeksy
iluminowane, inkunabuły pergaminowe ręcznie
iluminowane, oryginalne rysunki i grafika wielkich
mistrzów.

Czasem nazwa osobnego działu muzeum,
(niem. Zimelium, późnołac. cimelium, z gr. keimdlion
'skarb')

Podobne prace

Do góry