Ocena brak

Ciężarówki

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Pojazdy użytkowe przeszły daleką drogę od początku XX wieku, gdy na drogach dominowały wozy konne. Nasz wiek był świadkiem ogromnego postępu w nauce i technologii, który doprowadził do rozwoju potężnych bolidów o opływowych kształtach i innych najbardziej wymyślnych środków transportu.


Podobnie jak rzecz ma się w przypadku innych pojazdów, rozwój ciężarówek i autobusów - większych, szybszych i o większej pojemności silników - jest stymulowany przez ciągły rok­roczny wzrost ilości towarów i ludzi, których należy przewieźć po drogach. Ten dramatyczny wzrost ilości ładunków rozpoczął się w XX wieku i wraz : nim następował i następuje do dziś wzrost licz­by ciężarówek poruszających się po drogach.
Wyzwaniem dla dwudziestego pierwszego wie­ku będzie takie kontrolowanie tej ekspansji, aby nie wyczerpać naturalnych złóż paliw kopalnych i jednocześnie zachować równowagę środowiska oraz ochronić ludzi przed szkodliwym wpływem tak wielkiego ruchu drogowego.

Historia

Eksperymenty z przewozem ładunków za pomocą pojazdów silnikowych datują się od wieku XVIII. Ale transport konny pozostał dominującym dopó­ty . dopóki na początku naszego wieku nie powstał naprawdę niezawodny silnik o spalaniu wewnętrz­nym, czyniąc pojazdy silnikowe bardziej przydat­nymi do użytku.
Pierwsza „ciężarówka" z własnym napędem powstała w Paryżu w 1769 r. Był to skonstruowa­ny przez oficera artylerii Nicolasa Cugnot parowy ciągnik artyleryjski przeznaczony do ciągnięcia ciężkich dział. Poruszał się on z zaiste żółwią pręd­kością 4 km/h i z tego właśnie powodu był w tam­tym czasie uważany za co najwyżej ciekawostkę, a nie pojazd mogący być alternatywą dla końskie­go zaprzęgu. W następnym stuleciu zbudowano wiele parowych autobusów, wciąż też wzrastały osiągane przez nie prędkości. Wkrótce jednak z maszyną parową zaczęły rywalizować silniki spa­linowe i elektryczne. Silniki spalinowe szybko wyparły konkurencję i stały się głównym źródłem napędu pojazdów.

Podobne prace

Do góry