Ocena brak

Cieszyn

Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013

Miasto na Pogórzu Śląskim, nad Olzą, węzeł dróg. 38 tys. mieszkańców. 

Pierwsze wzmianki w 1155, w XII w. siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1364, liczne przywileje z XV i XVI w. powodują rozwój, któremu kres kładzie pożar w 1789 całkowicie niszczący miasto. W 1920 został podzielony granicą polsko-czeską na dwa miasta. Czeska część wraz z Zaolziem przyłączona do Polski na krótko w 1938.
Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, lekkiego, spożywczego i turystyczny, przejście graniczne, muzeum.
Kościół podominikański p.w. św. Marii Magdaleny z 2 poł. XIII w., z wyposażeniem późnobarokowym. Kościół p.w. św. Jerzego z XIV-XV w. Kościół p.w. św. Trójcy z 1594. Zespół klasztorny Bonifratrów z kościołem barokowym p.w. Wniebowzięcia NMP z 1697-1706. Kolegium Jezuitów z koś­ciołem p.w. św. Krzyża z początku XVIII w. Kościół ewangelicki Łaski Bożej zwany Jezusowym z kaplicami z 1709-1750. W rynku barokowo-klasycystyczny ratusz z odwachem z 1800 i kamieniczkami. W barokowo-klasycystycznym pałacu Laischów z 1796 mieści się muzeum. Studnia Trzech Braci z XIX w. Stanowisko archeologiczne w zach. części miasta. W widłach Olzy i Bobrówki grodzisko zwane Górą Zamkową, w kształcie czworo­bocznego wzniesienia, na szczątkach osady z I w. p.n.e. i II w. n.e.
Na Wzgórzu Zamkowym dawny romański kościół grodowy p.w. św. Mikołaja, z poł. XI w., w kształcie okrągłej z apsydą. W XIX w. przekształcony na kaplicę zdobiącą romantyczny park przy pałacu Habsburgów, zbudowanym na murach dawnego Zamku Dolnego. W 1955 przy­wrócono rotundzie pierwotny wygląd, m.in. rekonstruując zachodnią emporę. Z zamku pozostała jeszcze gotycka Wieża Piastowska z 2 poł. XIV w, nadbudowana w XX w. Na przedzamczu klasycystyczny pałac arcyksięcia Karola z 1837; dawny Browar Arcyksiążęcy z poł. XIX w.; sztuczne ruiny z 1916.

 

Podobne prace

Do góry