Ocena brak

CIESIELSKI AUGUSTYN SOCist

Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012

Imię chrzestne Jan, ur. 24 X 1909 w Pleszowie k. Krakowa, zm. 12 X 1968 w Krakowie, historyk.

Do zakonu wstąpił 1926; studia filoz.-teol. ukończył na uniw. w Lublanie, gdzie 1933 przyjął święcenia kapłańskie.

Po powrocie do Polski pełnił obowiązki mistrza nowicjatu w klasztorze w Mogile; 1951 uzyskał na UJ doktorat z teologii (specjalizacja hist.), a nast. założył w Mogile zak. studium filoz.-teol. dla pol. prowincji cystersów, którego był rektorem i wykładowcą (1951--60); staraniem C. rewindykowano 1951 klasztor w Wąchocku;

1953-68 był opatem w Mogile i do 1966 opatem prezesem pol. prowincji cystersów; zabiegał o wierne przestrzeganie reguły zak. i włączył zakonników w pracę duszpast., zwł. w Nowej Hucie;

brał udział w obradach Soboru Wat. II. Zebrał liczne materiały do dziejów cystersów w Polsce, na temat których opublikował ok. 30 artykułów w różnych czasopismach teol.-hist. np. w „Naszej Przeszłości", „Prawie Kanonicznym" i „Rocznikach Bibliotecznych".

 

Archiwum OO. Cystersów w Mogile; Personalia nr 1214, 1231, Akta Wqchocka nr 1198.

Podobne prace

Do góry