Ocena brak

CIEPLAK JAN abp.

Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012

ur. 17 VIII 1857 w Dąbrowie Górniczej, zm. 17 II 1926 w Passaic (Stany Zjedn.), Teolog, organizator życia kościelnego.

Studiował 1873-78 w seminarium duch. w Kielcach, specjalizował się w Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1882 rozpoczął wykłady z archeologii bibl., liturgiki, teologii mor., śpiewu kośc, a 1889 teologii dogm.; był też bibliotekarzem i ojcem duch. Akademii;

1897 sprzeciw władz państw, uniemożliwił mu objęcie stanowiska rektora seminarium duch. w Kielcach. Bpem sufr. mohylewskim został 1908, a 1909 objął funkcję prezesa Kolegium Duch. w Petersburgu, z której po roku zwolniono go za działalność propol., przejawianą głównie w czasie wizytacji par. katolickich w Rosji;

od 1914 jako administrator archidiec mohylewskiej rozwijał w trudnych warunkach I wojny świat, działalność duszpast., charytatywną i patriotyczną, a w grudniu 1917 przekazał rządy abpowi E. Roppowi;

1919 został abpem tytuł, i w imieniu nieobecnego abpa Roppa zarządzał archidiec. jako wikariusz gen.; uruchomił wtedy seminarium; aresztowany na krótko 1920 pod zarzutem przeciwstawiania się kośc. zarządzeniom władz radzieckich, a ponownie w czerwcu 1922;

na procesie 21-25 III 1923 został skazany za działalność antypaństw. na karę śmierci, zamienioną nast. na 10 lat więzienia; z pocz. 1924 przybył do Polski, po czym wyjechał do Rzymu, a 1925 do Stanów Zjedn.; mianowany 14 XII 1925 pierwszym metropolitą wil., zmarł przed ingresem, przewidzianym na 25 III 1926; pochowany w Wilnie.

W 1952 rozpoczął się w Rzymie jego proces beatyfikacyjny.

 

Proces arcybiskupa C. i 14 księży, Mwa 1923; J. Mioduszewski, Wrażenia z procesu arcybiskupa C. i 14 księży w Moskwie 20-25 marca 1925 roku, Wwa 1923; F. Bolek, Arcybiskup C. i nasza młodzież, Detroit 1926; J. Jastrzębski, Ksiądz arcybiskup Jan C. Jego życie i czyny, NY 1926; F. Sznarbachowski, Życie i czyny śp. arcybiskupa Jana C, NY 1926; B. Żongolłowicz, Ksiądz arcybiskup Jan C, Wl 1926; Z murów iw. Katarzyny. Księga pamiątkowa byłych wychowanek i wychowańców Gimnazjów przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu, Wl 1933; F. Rutkowski, Arcybiskup Jan C, Wl 1934; S. Brzeziński, Pierwszy bp wojska polskiego w Rosji. Ze wspomnień osobistych o śp. arcybiskupie Janie C, Wwa 1935; Cz. Falkowski, PSB IV 55-57; F. Domański, Sługa Boży Jan Chrzciciel C. Arcybiskup wileński, New Britain 1954; CM. Joung, The Moscow Trial of Archbishop C., Ch 1957; A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w., Lb 1961, 48; Romana seu vilnensis beatificationis et canonisationis servi Dei Joannis Baptistae C, R 1961 ; J. Ledit, Archbishop John Baptist C, Ma 1963 ; W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym 1000-leciem (1815-1965), R 1966, 114-116,133,458-460, 465; J. Papin, NCE III 872-873.

Podobne prace

Do góry