Ocena brak

CIEKLIŃSKI DOBIESŁAW

Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012

zm. 1653, Działacz polit., pisarz; pochodził ze szlachty kalwińskiej, a podczas studiów w Akademii Krak. przeszedł na katolicyzm.

W 1632 był sekretarzem król. i w roku nast. wziął udział w poselstwie J. Ossolińskiego do papieża; 1648 został kasztelanem czchowskim; brał udział w wyprawie pilawieckiej, a 1649-50 jako poseł przebywał w Moskwie; sejmy 1650 i 1652 powierzyły mu funkcję deputowanego do trybunału skarbowego.

Ogłosił Ratio et causa mutatae religionis reddito (Kr 1627), w którym wykazał, że jedynie religia kat. jest prawdziwa w przeciwieństwie do kalwińskiej, luterańskiej i braci pol.; napisał także De eligendo rege Poloniae (bmw 1632), w którym sławił panowanie króla Zygmunta III Wazy i opowiadał się za kandydaturą Władysława IV na tron polski.

 

M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, Kr 1857, IX 133-134; L. Kubala, Ossoliński Jerzy I-II, Lw 1883 (passim); Estr XIV 279-280; Boniecki III 171; W. Czapliński. PSB IV 42.

Podobne prace

Do góry