Ocena brak

CIBULKA JOSEF

Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012

ur. 1 VII 1886 w Uśti nad Orlicí, zm. 2 IV 1968 w Pradze, Archeolog, historyk sztuki.

Studiował filozofię i teologię w Rzymie, interesując się także archeologią wczesnochrześc. i 1909 przyjął święcenia kapł. w Rzymie; 1916-17 studiował historię sztuki i muzyki w Wiedniu, a 1920-21 historię sztuki średniow. w Paryżu;

1919 wykładał archeologię i sztukę sakr. na wydz. teologii uniw. w Bratysławie, a 1927 został docentem na wydziale filozofii Uniw. Karola w Pradze; 1939-45 był dyr. praskiej Galerii Nar.; 1947 został kanonikiem i prob, kościoła Wszystkich Świętych w Pradze; był wiceprzew. Comité International d'Histoire de l'Art oraz przew. Czechosłowackiego Komitetu Historii Sztuki; zasłużył się jako wychowawca alumnów praskich.

Zajmował się początkami kultury Czechosłowacji oraz archeologią i ikonografią chrzęść. ; opublikował m.in. Starokfesťanská ikonografie a zobrazováni Ukřižovaného (Pr 1924), Václavova rotunda u svatého Vita (Pr 1933), Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě (Pr 1958), Zur Frühgeschichte der Architektur in Mähren (800-900), w: K.M. Svobodov sborník (Pr 1959) oraz wiele artykułów, m.in. z ikonografii maryjnej (Korunovaná Assumpta na půlměsíci, w: Sborník k sed msátým narozeninám Karla B. Mádla, Pr 1929, 90-97); niektóre jego rozprawy wydano w Polsce pt. Początki chrześcijaństwa na Morawach (Pr 1967).

W pracach swych dowiódł m.in., że odkryte dotychczas na Morawach kościoły (wykopaliska z 1949-64) zbudowane były przed przybyciem Cyryla i Metodego; należą one do typu późnorzym. lub celtycko-wyspiar-skiego (wydłużenie apsyd i prostokątnych prezbiteriów, brak pastoforiów i narteksów charakterystycznych dla bizant. architektury);

datę przybycia Cyryla i Metodego na Morawy (dotąd 863) przesunął na 2. kwartał 864; przedstawił też losy zaginięcia relikwii Cyryla i dowiódł autentyczności odnalezionych 1963 ich pozostałości.

 

J. Filip, Encyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Pr 1966, I 232; B. Nechvátal, Zemřel profesor dr Josef C, Archeologické rozhledy 20(1968) 520-521; R. Turek, Josef C., Slávia 37(1968) 678-680; J. Myslivec, C. Josef, w: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760, Pr 1972, 70-71.

Podobne prace

Do góry