Ocena brak

Ciąża

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Ciąźą (grauiditas) nazywamy stan w jakim znajduje się ustrój kobiecy w czasie rozwoju płodu. W warunkach prawidłowego rozwoju bruzdkująca komórka jajowa już w 4 dniu po zapłodnieniu przedostaje się do macicy. Tu bruzdkuje dalej, przechodzi przez stadia moruli oraz blastuli i w stadium wczesnej gastruli w 6 dniu rozwoju zagnieżdża się w błonie śluzowej trzonu macicy na jej tylnej lub przedniej ścianie, najczęściej w górnym lub środkowym odcinku, rzadko w dolnym. Zagnieżdżenie się w dolnej części trzonu może spowodować utworzenie tzw. łożyska przodującego.

Wiemy więc, że trofoblast otaczający zarodek od zewnątrz i będący zarazem zawiązkiem ko-smówki wżera się w błonę śluzową macicy niszcząc i wchłaniając jej tkanki. Ostatecznie jajo płodowe (zarodek i organizujące się błony płodowe) znajdzie się w głębi błony śluzowej i zostanie przez nią pokryte również i od strony jamy macicy

Błona śluzowa w momencie zagnieżdżania się zarodka zwykle znajduje się w fazie wydzielniczej cyklu menstruacyjnego, jest więc rozpulchniona, przekrwiona, jej gruczołyszerokie i intensywnie wydzielają . W czynnościowej warstwie błony wyróżnić wtedy można: część zbitą (pars compactu) zwróconą do światła macicy, zawierającą stosunkowo wąskicP ujścia gruczołów macicznych i głębszą część gąbczastą (pars spongiosa), w którtja gruczoły są znacznie rozszerzone. Jajo płodowe zagnieżdża się ostatecznie między częścią zbitą a gąbczastą i tu silnie się rozrasta.

Równolegle z powiększaniem się jaja płodowego szybko powiększa się macica: w 3 miesiącu ciąży osiąga ona wielkość pomarańczy, w 4 — wystaje na 2 palce nad spojenie łonowe, w 6 — dno jej dochodzi do wysokości pępka, w 8 — do połowy odległości między pępkiem i nasadą wyrostka mieczykowatego mostka, w 9 miesiącu sięga do nasady tego wyrostka, w 10 wreszcie obniża się do poziomu z 8 miesiąca. Równocześnie ściana macicy grubieje i w końcu ciąży waga jej wzrasta dwudziestokrotnie z 50 do i 000 g.

.

Podobne prace

Do góry