Ocena brak

Ciało przyaortowe

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Ciało przyaortowe (corpus paraaorticum). dawniej zwane narządem Zuckerkandla, jest parzystym tworem chromochłonnym układającym się po prawej i lewej stronie aorty brzusznej.

Pod względem topograficznym ciała przyaortowe położone są, jak zaznaczono, po obu stronach aorty brzusznej na wysokości odejścia tętnicy krezkowej dolnej. Prawe spoczywa w rowku między aortą a żyłą główną dolną, lewe — między aortą a m. lędźwiowo-udowym. Oba narządy leżą oczywiście zaotrzewnowo, otrzewną ścienną przykryte na stronie przedniej.

Ciała przyaortowe są to dwa małe twory cylindryczne lub wrzecionowate wydłużone w kierunku pionowym. Prawe jest prawie zawsze nieco większe niż lewe; często pomost tkanki chromochłonnej łączy oba narządy. U noworodka przeciętna długość prawego narządu mierzy około 12 mm, lewego — 9 mm; bardzo duża skala wahań wynosi 1 do 30 mm. Szerokość mierzy około 4—5 mm. Wielkość obu narządów zmniejsza się z wiekiem i po okresie dojrzewania płciowego są one dostrzegalne już tylko przez mikroskop: po czterdziestce zanikają prawic całkowicie (p. dalej). W sąsiedztwie obu narządów występować mogą drobne grudki stanowiące ciała przyzwojowe dodatkowe. Układ ich i liczba jest bardzo zmienna. Są one albo zupełnie izolowane od obu ciał przyaortowych, albo łączą się z nimi.

Niezależnie od kształtu i wielkości ciała przyaortowe wykazują ścisły kontakt z sąsiadującymi gałązkami splotu współczulnego, które przeplatają się dokoła nich.

Budowa ciała przyaortowego jest identyczna z budową rdzenia nadnerczy. Składa się ono z sieci łącznotkankowej, w oczkach której znajduje się obfita sieć włosowata i gniazda komórek chromochłonnych. Są to typowe narządy chromochłonne; wytwarzają one hormon adrenalinę oraz noradrenalinę.

Tętnice ciai przyaortowych pochodzą głównie z aorty i t. krezkowej dolnej; znacznie rzadziej z innych sąsiednich naczyń. Żyły uchodzą zwykle do ż. głównej dolnej po stronie prawej, po lewej mogą uchodzić do różnych żył sąsiadujących z narządem. Naczynia chłonne nie są znane. Nerwy pochodzą z pnia współczulnego. W głębi narządu wytwarzają one obfitą sieć.

Podobne prace

Do góry