Ocena brak

Ciałka Hassala

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Już w okresie płodowym w rdzeniu grasicy pojawiają ciałka Hassa la utworzone ze współśrodkowo ułożonych komórek siateczki. Są to twotv kształtu kulistego lub owalnego, czasem więcej wydłużone. Wewnątrz ciałka znajdu j! elementy komórkowe obumarłe lub obumierające. Czasem są to obumarłe <r<)dbłonki naczynia krwionośnego, częściej obumarłe komórki zrębu. Na zewnątrz od tego ośrodka układające się współśrodkowo komórki zrębow e wykazują również obidegeneracji. Ciałka Hassala barwią się żywo barwnikami kwaśnymi. Wielkość ciałek wynosi najczęściej od 50 do 100 rzadziej występują mniejsze (do 10 /j,) i większe (do 1 mm w średnicy). Wg Hammara liczba ich zmienia się z wiekiem. U noworodka wynosi około 1 000 000, w okresie pokwitania 1 500 000, w 25 roku życia około 500 000, po 60 roku około 50 000. Twory te występują od 3 miesiąca okresu płodowego do późnej starości; dla grasicy są one składnikiem charakterystycznym, ałe nie bezwzględnie swoistym, gdyż twory podobne mogą występować czasem w grudkach chłonnych.

Podobne prace

Do góry