Ocena brak

Ciała przyzwojowe

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Ciała przyzwojowe są to narządy wewnątrzwydzielnicze pochodzące z układu nerwowego autonomicznego. Niektóre pochodzą z części współczulnej tego układu, inne 2 przy współczulnej. Ciała przyzwojowe sympatogenne zawierają komórki chromo-chłonno wydzielające adrenalinę: one więc wzmagają ciśnienie krwi. W dzieciństwie występują one jako rozproszone drobne grupy tych komórek w pobliżu części brzusznej i miednicznej układu współczulnego oraz w postaci większego parzystego tworu — ciała przyaortowcgo (corpus paraaorlicum) położonego po obu stronach aorty w miejscu odejścia t. krezkowej dolnej. Do ciał przyzwojowych syrapatogcnnych zaliczyć też możemy rdzeń gruczołu nadnerczowego.

Ciała przyzwojowe parasympatogenne powstają z zawiązków materiału przy-współczulnego n. językowo-gardłowego oraz n. błędnego. Są to prawdopodobnie narządy wewnątrzwydzielniczc pod względem budowy podobne do zespoleń tętniczo--żylnych. Do ciał przyzwojowych parasympatogcnnych zaliczamy w pierwszym rzędzie kłębek szyjny (glomus caroticum) położony w miejscu rozwidlenia t. szyjnej wspólnej oraz ciało przyzwojowe nadsercowe (paraganglion supracardiale) położone między łukiem aorty a t. płucną prawą.

Podobne prace

Do góry