Ocena brak

Ciała przyzwojowe

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Z jednolitego zawiązku układu nerwowego powstają nie tylko składniki nerwowe i glcjowe, lccz również komórki, które mają zadanie wewnątrz-wydzielnicze. Skupienia tego rodzaju komórek nazywamy ciałami przy-z woj owymi.

Ciała p r z y z w oj owe (paraganglia) są to więc narząd y poboczne układu nerwowego, ściślej mówiąc układu nerwowego autonomicznego. Część ciał przyzwojowych pochodzi bowiem z części współczulnej układu autonomicznego i stale pozostaje z nią w łączności; część druga—z zawiązku części przywspółczulnej tegoż układu. W związku z tym należy odróżniać ciała przyzwojowe pochodzenia współczulnego albo sympatogenne i pochodzenia przywspółczulnego albo parasympatogenne.

Podobne prace

Do góry