Ocena brak

Ciała jamiste prącia

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Ciała jamiste prącia (corpora cavernosa penis) stanowią większą część całego narządu; wyłącznie one powodują usztywnienie prącia podczas wzwodu. W liczbie dwóch, prawego i lewego, zajmują część górną prącia. Są one kształtu walcowatego, położone obok siebie i w płaszczyźnie pośrodkowej silnie z sobą złączone; ciągną się one od krocza do podstawy żołędzi. Stykając się z sobą oba ciała jamiste nie tylko przylegają do siebie, lccz łączą się w ten sposób, że zamiast dwóch ścian stycznych jest tylko jedna przegroda prącia (septum penis). Przegroda ta nie jest zresztą szczelną i przez liczne szczeliny jamki obu ciał komunikują się z sobą.-Wzdłuż górnej, grzbietowej strony ciał jamistych biegnie pośrodkowo położony rowek dla nieparzystej żyły grzbietowej prącia, której po obu stronach, prawej i lewej, towarzyszą tętnica i nerw tej samej nazwy. Wzdłuż powierzchni dolnej ciągnie się głębszy rowek, w którym leży ciało gąbczaste prącia.

Na brzegach bocznych ciał jamistych, wypukłych i zaokrąglonych, biegną z dołu do góry liczne dopływy żyły grzbietowej prącia.

Na poziomie dolnej części spojenia łonowego walcowate ciała jamiste rozdzielają się na dwie gałęzie, które tworzą ich tylne końce zwane odnogami prącia (crura penis). Biegną one rozbieżnie  ku tyłowi, ku dołowi i bocznie wzdłuż przyśrodkowego brzegu gałęzi dolnych kości łonowych stopniowo zwężając się oraz zaostrzając i kończą się dość ostrym wierzchołkiem mniej więcej w połowie wysokości gałęzi kulszowo-łonowych; czasem zstępują one nawet niżej aż do guza kulszowego. Odnogi prącia swym łączno-tkankowym pokryciem, błoną białawą, są silnie zrośnięte z okostną kości

Jonowej i kulszowej. Powierzchnię dolną odnogi pokrywa mięsień kulszowo-jamisty.Koniec przedni ciał jamistych wnika w podstawę żołędzi rozdzielają się tylko bardzo nieznacznie na dwa tępe wierzchołki; w czasie wzwodu prącia koniec przedni stwarza dla żołędzi mocne, nieuginającc się podłoże. I obu wierzchołków ciał jamistych biegnie do przodu łącznotkankowe pasmo, więzadło przednie ciał jamistych, które wnika w tkankę gąbczastą żołędzi.

Oba ciała jamiste zbudowane są z bardzo mocnej osłonki, tzw. błony białawej oraz ze swoistej tkanki jamistej objętej tą błoną.

Podobne prace

Do góry