Ocena brak

Chrzestny

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

Wyraz na oznaczenie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. Inaczej mówiąc, jest to człowiek dorosły, który jest świadkiem kandydata do chrztu lub bierzmowania. Prawo kanoniczne postanawia, że podczas obrzędu chrztu powinien być obecny osobiście lub przez pełnomocnika przynajmniej jeden chrzestny, a jeżeli to możliwe, dwoje - każde innej płci.

Chrzestni powinni być naznaczeni przez samego kandydata (jeżeli jest dorosły) albo przez jego rodziców lub opiekunów, albo wreszcie przez proboszcza. Chrzestny musi być katolikiem ochrzczonym, bierzmowanym i po pierwszej Komunii św. Zazwyczaj powinien mieć przynajmniej szesnaście lat. Nie może być ojcem ani matką kandydata. Imiona i nazwiska chrzestnych wpisuje się do ksiąg metrykalnych.

Poza dawaniem dobrego przykładu i zachęcaniem do prowadzenia życia chrześcijańskiego rodzice chrzestni biorą odpowiedzialność za chrześcijańskie wy-chowanie swoich chrześniaków, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie zaniedbują swoje obowiązki (zob. CIC 774, 851, 872-874; CCEO 618, 684-685). Jeżeli wymagają tego okoliczności, chrzestnym może być chrześcijanin wschodni nie katolik pod warunkiem, że katolikiem jest drugi chrzestny (CCEO 605 §3).

Jest rzeczą pożądaną, żeby świadkami podczas bierzmowania byli świadkowie chrztu, ponieważ biorą oni na siebie podobne obowiązki jak podczas chrztu (CIC 892-895).

Zob. bierzmowanie, chrzest, przeszkody małżeńskie.

Podobne prace

Do góry