Ocena brak

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

- filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

- kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

  • bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

- łączenie elementów biblijnych z mitologią

- rola Rzymu w rozprzestrzenianiu chrześcijaństwa miała charakter czynny (bardzo nieprzejednane prześladowania)

  • państwo nie mogło dać pierwszeństwa religii chrześcijańskiej nad swoimi odłamami

  • chrześcijaństwo było adresowane do wszystkich (chętnie przyjmowane przez proletariat wewnętrzny)

- Wniebowzięcie Marii Panny: święto jest rzymską kopią dnia bogini Diany

- święto Epifamii (Trzech Króli) zastąpiło święto Dionizosa

Istnieją trzy odrębne nurty chrześcijaństwa

- chrześcijaństwo orientalne (wyrosło na podłożu starych cywilizacji Wschodu )

- chrześcijaństwo greckie (powstało poprzez kulturę grecką)

- chrześcijaństwo łacińskie (ukształtowane przez kulturę prawniczą)

451 r. – sobór w Halcedonie

- doszło do rozpadu kościołów grecko – rzymskich

  • przyczyną były spory chrystologiczne, które były pretekstem do odmiennych tradycji kulturowych

  • rezultatem zderzenia mistycyzmu z tradycją filozoficzną stał się podział chrześcijaństwa (kościoły przedhalcedońskie i halcedońskie)

Podobne prace

Do góry