Ocena brak

Chrząstki klinowate

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Chrząstki klinowate ( cartilagines cuneiformes) są to dwie małe, niestałe, wydłużone grudki żółtawej chrząstki sprężystej zmiennego kształtu, położone do przodu od chrząstek rożkowatych. Na wolnej powierzchni każdej z nich leż\ skupienie gruczołów, które w tym miejscu wypukła błonę śluzową fałdu nalcwkowo-nagłośniowego wytwarzając guzek klinował y (tuberculum cu-neijorme, ryc. 30). Guzek ten wskazuje na położenie chrząstki i może występować nawet wtedy, kiedy brak jest chrząstki. U niektórych niższych ssaków chrząstki klinowate stanowią boczne cząstki chrząstki nagłośniowej. Przypuszczalnie oddzieliły się od niej i przesunęły w kierunku chrząstek na-lewkowatych; mogą się one zlewać z chrząstkami rożkowatymi.

Podobne prace

Do góry